مشاهده برنامه کارگاه ها


عنوان کارگاه: کارگاه اصول IVF در حيوانات آزمايشگاهي

ارائه دهنده: دکتر عليرضا حيدرنژاد

زمان برگزاري: تئوري شنبه (10 دي ماه) از يکشنبه تا چهارشنبه هفته بعد عملي

ليست كلي برنامه کارگاه ها