لیست اخبار


خبرگزاري صدا و سيما-کميسيون ملي يونسکو ايران به جمع حاميان کنگره ناباروري پيوست

کميسيون ملي يونسکو- ايران به جمع حاميان بيست وچهارمين کنگره بين المللي نگاهي جامع بر ناباروري از تشخيص تا تولد نوزاد سالم که از سوي پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي- ابن‌سينا برگزار مي‌شود، پيوست.

۰۳ آبان 1401
شرح کامل

ايرنا-کميسيون ملي يونسکو ايران به جمع حاميان کنگره ناباروري پيوست

تهران- ايرنا- کميسيون ملي يونسکو- ايران به جمع حاميان بيست وچهارمين کنگره بين المللي نگاهي جامع بر ناباروري از تشخيص تا تولد نوزاد سالم که از سوي پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاددانشگاهي- ابن‌سينا برگزار مي‌شود، پيوست.

۰۳ آبان 1401
شرح کامل

کميسيون ملي يونسکو - ايران در جمع حاميان کنگره نگاهي جامع بر ناباروري قرار گرفت

پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاددانشگاهي- ابن‌سينا، کميسيون ملي يونسکو- ايران به جمع حاميان بيست وچهارمين کنگره بين المللي نگاهي جامع بر ناباروري از تشخيص تا تولد نوزاد سالم که از سوي اين پژوهشگاه برگزار مي‌شود، پيوست.

۰۳ آبان 1401
شرح کامل

نگاهي جامع بر ناباروري از تشخيص تا تولد نوزاد سالم

بيست و چهارمين کنگره پژوهشگاه ابن‌سينا با موضوع "نگاهي جامع بر ناباروري از تشخيص تا تولد نوزاد سالم" از تاريخ ۱۴ لغايت ۱۶ دي‌ماه ۱۴۰۱ در مرکز همايش‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌شود.

۰4 شهريور 1401
شرح کامل

نگاهي جامع بر ناباروري از تشخيص تا تولد نوزاد سالم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي پژوهشگاه ابن‌سينا، کنگره بين‌المللي «نگاهي جامع به ناباروري، از تشخيص تا تولد فرزند سالم» در تاريخ ۱۴ تا ۱۶ دي ماه ۱۴۰۱ در مرکز همايش‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌شود.

۰4 شهريور 1401
شرح کامل

نگره بين‌المللي «نگاهي جامع به ناباروري، از تشخيص‌ تا تولد فرزند سالم» برگزار مي‌شود

پژوهشگاه ابن‌سيناي جهاد دانشگاهي، کنگره بين‌المللي «نگاهي جامع به ناباروري، از تشخيص‌ تا تولد فرزند سالم» را برگزار مي‌کند.

به گزارش ايسنا، کنگره بين‌المللي «نگاهي جامع به ناباروري، از تشخيص‌ تا تولد فرزند سالم» به همت پژوهشگاه ابن‌سيناي جهاد دانشگاهي در دي ماه ۱۴۰۱ برگزار مي‌شود. 

۰۳ مرداد 1401
شرح کامل

برگزاري کنگرۀ بين‌المللي «نگاهي جامع به ناباروري، از تشخيص‌ تا تولد فرزند سالم» در دي ماه ۱۴۰۱

ه گزارش خبرطلايي به نقل از روابط عمومي پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي- ابن‌سينا اين پژوهشگاه کنگرۀ بين‌المللي «نگاهي جامع به ناباروري، از تشخيص تا تولد فرزند سالم» را در تاريخ ۱۴ تا ۱۶ دي ماه برگزار مي‌کند.

با کاهش محدوديت هاي کرونايي، اين کنگره به‌طور حضوري با حضور اساتيد و متخصصان صاحب‌نام داخلي و خارجي و در قالب سخنراني، پنل‌هاي بحث و سخنراني، کارگاه و نشست‌هاي پرسش و پاسخ برگزار ميشود. هدف اين کنگره طرح مباحث روز جهان در حوزه باروري و ناباروري و ايجاد فرصتي براي هم‌انديشي و تبادل آخرين يافته‌هاي علمي و فناورانه درباره تشخيص و درمان ناباروري و بارداري سالم است.

۰۳ مرداد 1401
شرح کامل

برگزاري کنگرۀ بين‌المللي «نگاهي جامع به ناباروري، از تشخيص‌ تا تولد فرزند سالم» در دي ماه ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي- ابن‌سينا اين پژوهشگاه کنگرۀ بين‌المللي «نگاهي جامع به ناباروري، از تشخيص تا تولد فرزند سالم» را در تاريخ ۱۴ تا ۱۶ دي ماه برگزار مي‌کند.

با کاهش محدوديت‌ها، اين کنگره به‌طور حضوري با حضور اساتيد و متخصصان صاحب‌نام داخلي و خارجي و در قالب سخنراني، پنل‌هاي گفت‌وگو، کارگاه و نشست‌هاي پرسش و پاسخ برگزار ميشود. هدف اين کنگره طرح مباحث روز جهان در حوزه باروري و ناباروري و ايجاد فرصتي براي هم‌انديشي و تبادل آخرين يافته‌هاي علمي و فناورانه درباره تشخيص و درمان ناباروري و بارداري سالم است.

۰۳ مرداد 1401
شرح کامل

راه اندازي وب سايت و دبيرخانه آنلاين بيست و چهارمين کنگره پژوهشگاه ابن سينا
1401/06/01
شرح کامل

<< آخرين صفحه < صفحه بعدي صفحه قبلي > اولين صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل اخبار: 9